Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɔ˧˥ɟɔ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Giới từ Sửa đổi

do

 1. Từ điều gì; từ đâu.
  Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những khẩu hiệu (Hồ Chí Minh)
 2. điều gì.
  Hỏng việc do hấp tấp.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Albani Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

do

 1. Muốn, muốn có.
 2. Ưa thích, chuộng, yêu.
 3. Yêu, thương, yêu mến.
  dua — anh yêu em; em yêu anh

Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

ngoại động từ, nội động từ, trợ động từ, danh từ
 • IPA: /ˈduː/ (Anh, Mỹ), /dʉː/ (Úc)
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)
danh từ 2
  Gloucestershire, Anh (nam giới)
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ đồng âm Sửa đổi

danh từ 2

Từ nguyên Sửa đổi

ngoại động từ, nội động từ, trợ động từ, danh từ
Từ tiếng Anh cổ dōn, từ tiếng Giéc-manh nguyên thủy *dôn, từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *dʰeH₁- (“để, đặt; làm”).
đô
Từ tiếng Ý do.

Ngoại động từ Sửa đổi

do (third-person singular simple present does, phân từ hiện tại doing, quá khứ đơn did, phân từ quá khứ done)

 1. Làm, thực hiện.
  to do one's duty — làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  to do one's best — làm hết sức mình
 2. Làm, làm cho, gây cho.
  to do somebody good — làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  to do somebody harm — làm hại ai
  to do somebody credit — làm ai nổi tiếng
 3. Làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch.
  to do one's lessons — làm bài, học bài
  to do a sum — giải bài toán, làm bài toán
  the "Arabian Nights" done into English — cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh
 4. (Thường thời hoàn thành và động tính từ quá khứ) Làm xong, xong, hết.
  how many pages have you done? — anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  have you done laughing? — anh đã cười hết chưa?
 5. Dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn.
  to do one's room — thu dọn buồng
  to do one's hair — vấn tóc, làm đầu
 6. Nấu, nướng, quay, rán.
  meat done to a turn — thịt nấu (nướng) vừa chín tới
 7. Đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ.
  to do Hamlet — đóng vai Hăm-lét
  to do the polite — làm ra vẻ lễ phép
 8. Làm mệt lử, làm kiệt sức.
  I am done — tôi mệt lử
 9. Đi, qua (một quãng đường).
  to do six miles in an hour — đi qua sáu dặm trong một giờ
 10. (Từ lóng) Bịp, lừa bịp, ăn gian.
  to do someone out of something — lừa ai lấy cái gì
 11. (Thông tục) Đi thăm, đi tham quan.
  to do the museum — tham quan viện bảo tàng
 12. (Từ lóng) Chịu (một hạn ).
 13. (Từ lóng) Cho ăn, đãi.
  they do him very well — họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  to do oneself well — ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc

Chia động từ Sửa đổi

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Thành ngữ Sửa đổi

Nội động từ Sửa đổi

do nội động từ /ˈduː/

 1. Làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động.
  he did well to refuse — hắn từ chối là (xử sự) đúng
  to do or die; to do and die — phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
 2. Thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt.
  have you done with that book? — anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  have done! — thôi đi! thế là đủ rồi!
  he has done with smoking — hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
 3. Được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp.
  will that do? — cái đó được không? cái đó có ổn không?
  that will do — điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  this sort of work won't do for him — loại công việc đó đối với hắn không hợp
  it won't do to play all day — chơi rong cả ngày thì không ổn
 4. Thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở.
  how do you do? — anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  he is doing very well — anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  we can do well without your help — không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi

Chia động từ Sửa đổi

Thành ngữ Sửa đổi

Trợ động từ Sửa đổi

do trợ động từ /ˈduː/

 1. Dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định.
  do you smoke? — anh có hút thuốc không?
  I do not know his name — tôi không biết tên anh ta
 2. Dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh.
  do come — thế nào anh cũng đến nhé
  I do wish he could come — tôi rất mong anh ấy có thể đến được
 3. Dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại.
  he works as much as you do — hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  he likes swimming and so do I — hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  did you meet him? Yes I did — anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  he speaks English better than he did — bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia

Chia động từ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

do (số nhiều dos hoặc do's) /ˈduː/

 1. Việc nên làm.
  dos and don'ts — những việc nên làm và không nên làm
 2. (Từ lóng) Trò lừa đảo, trò lừa bịp.
 3. (Thông tục) Chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt.
  we've got a do on tonight — đêm nay bọn ta có bữa chén
 4. (Thông tục) Kiểu tóc.
  Nice do!
 5. (Số nhiều) Phần.
  fair dos! — chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
 6. (Úc; từ lóng) Sự tiến bộ, sự thành công.

Ghi chú sử dụng Sửa đổi

Một cách đánh vần chính xác của dạng số nhiều của danh từ này là dos; do’s được sử dụng rộng rãi để dễ hiểu, nhưng đôi khi cách này được coi là không chính xác.

Đồng nghĩa Sửa đổi

kiểu tóc

Trái nghĩa Sửa đổi

việc không nên làm

Danh từ Sửa đổi

do (số nhiều dos) /ˈdoʊ/

 1. (Âm nhạc) Đô.
 2. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Viết tắt của ditto (nghĩa là “như trên”)

Đồng nghĩa Sửa đổi

đô

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Ba Lan Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ tiếng Slav nguyên thủy *do, từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *do-, từ *de-.

Giới từ Sửa đổi

do (+ thuộc cách)

 1. Về phía, hướng về.
 2. Vào, vào trong.
 3. Cho đến, cho đến khi.

Tiếng Bồ Đào Nha Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ de + o.

Từ rút gọn Sửa đổi

do

 1. Của.
 2. Thuộc, của, .
 3. Về.
 4. Làm bằng, bằng.
 5. Trong, trong số, trong đám.
 6. Cách.

Tiếng Catalan Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ tiếng Latinh donum (“quà tặng, quà biếu”).

Danh từ Sửa đổi

do

 1. Quà tặng, quà biếu.
 2. Tài, tài ba, tài năng, tài cán.

Tiếng Tây Frisia Sửa đổi

Đại từ nhân xưng Sửa đổi

do

 1. (Không nghi thức) Anh, chị, ông, , mày.

Từ liên hệ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

do

 1. Chim bồ câu.

Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ tiếng Ý do.

Danh từ Sửa đổi

Dạng bình thường
Số ít do
Số nhiều do's
Dạng giảm nhẹ
Số ít (không có)
Số nhiều

do ? (số nhiều do's)

 1. (Âm nhạc) Đô.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tiếng Ireland Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

tính từ sở hữu
giới từ 3

Tính từ sở hữu Sửa đổi

do

 1. Của anh, của chị, của ngài, của mày.
  ainm — tên anh
  do charr — xe anh

Giới từ Sửa đổi

do

 1. Đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa.
  do chara — (cho) người bạn

Tiếng Latinh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

 1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của dare

Chia động từ Sửa đổi

Lỗi Lua trong Mô_đun:la-verb tại dòng 845: The parameter "6" is not used by this template..

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Tiếng Lojban Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

do

 1. Anh, chị, ông, , ngài, người, mày.

Tiếng Na Uy Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

cầu tiêu
Có thể viết tắt của do-hus (“phòng vệ sinh”), từ tiếng Hạ Đức don.

Danh từ Sửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít doen do
Số nhiều doene doer
  Xác định Bất định
Số ít doet do
Số nhiều doa, doene doer

do hay gt

 1. Phòng rửa tay; nhà vệ sinh.
 2. Cầu tiêu.
 3. (Âm nhạc) Đô.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Tiếng Pháp Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

Số ít Số nhiều
do
/dɔ/
do
/dɔ/

do /dɔ/

 1. (Âm nhạc) Đô.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Quốc tế ngữ Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

do

 1. Vậy thì, như thế thì, trong trường hợp ấy.
 2. Thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là.
 3. đến đâu, dù cách nào, dù cách gì.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Séc Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  Praha, Cộng hòa Séc (nam giới)

Giới từ Sửa đổi

do

 1. Vào, vào trong.
 2. Đến, tới, về.
 3. Cho đến, cho đến khi.
 4. Vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng; trước khi hay vào (chỉ thời gian).
  Ať jsi zpátky do desíti! — Mày phải quay lại trước mười giờ đấy!

Tiếng Serbia-Croatia Sửa đổi

Giới từ Sửa đổi

do

 1. Bằng, bởi, do.
 2. Gần, cạnh, kế, bên.
 3. Cho đến, cho đến khi.

Tiếng Slovak Sửa đổi

Giới từ Sửa đổi

do

 1. Vào, vào trong, đến.
  Naliať do hrnca. Đổ vào nồi.
  Nemiešaj sa do cudzích vecí. Đừng chọc vào việc người khác.
  Chodí do školy. Đang đi học (Đến trường).
  Čo ťa do toho. Việc gì đến mày.
 2. Lên.
  Škriabať sa do svahu. Trèo lên đồi.
 3. Tối đa, định hạng, tận
  Spať do rána. Ngủ đến tận sáng.
  Spliť úlohu do konca roka. Hoàn thành nhiệm vụ trước cuối năm.
 4. Mục đích hành động.
  Dať do opravy. Đem đi sửa.
  Skrútiť sa do klbka. Cuộn thành cục.

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

do

 1. (Âm nhạc) Đô.

Tiếng Ý Sửa đổi

Từ đồng âm Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

do thì hiện tại

 1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của dare

Đồng nghĩa Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

do

 1. (Âm nhạc) Đô.