Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iəw˧˧ men˧˥iəw˧˥ mḛn˩˧iəw˧˧ məːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iəw˧˥ men˩˩iəw˧˥˧ mḛn˩˧

Động từ Sửa đổi

yêu mến

  1. tình cảm thân thiết, thích gần gũi.
    Anh ấy hay được mọi người yêu mến, giúp đỡ.
    được bạn bè yêu mến
    đem lòng yêu mến

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Yêu mến, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam