Xem Will

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên sửa

danh từ
Từ tiếng Anh cổ willa.
trợ động từ
Từ tiếng Anh cổ *willan.
ngoại động từ
Từ tiếng Anh cổ willian.

Danh từ sửa

will (số nhiều wills) /wəl/

 1. Ý chí, chí, ý định, lòng.
  will can conquer habit — ý chí có thể chế ngự thói quen
  strong will — ý chí mạnh mẽ
  lack of will — sự thiếu ý chí
  free will — tự do ý chí
  it is my will that... — ý tôi muốn rằng...
  where there's a will there's a way — (tục ngữ) có chí thì nên
 2. Sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm.
  to work with a will — làm việc hăng say
  a will that overcomes all difficulties — quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
 3. Nguyện vọng, ý muốn; ý thích.
  against one's will — trái ý mình
  at one's will and pleasure — tuỳ ý mình
  of one's free will — hoàn toàn do ý muốn của mình
  at will — theo ý muốn, tuỳ ý
  to have one's will — đạt ý muốn, toại nguyện
 4. (Pháp lý) Tờ di chúc, chúc thư.
  to make one's will — làm chúc thư
  last will and testament — di mệnh, di chúc

Từ dẫn xuất sửa

Trợ động từ sửa

will trợ động từ /wəl/

 1. Muốn.
  do as you will — anh cứ làm theo như ý anh muốn
 2. Thuận, bằng lòng.
  I hope you will sing — tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
 3. Thường vẫn.
  he would go for a walk every morning — nó thường vẫn dạo chơi mỗi sáng
 4. Nếu, giá mà, ước rằng.
  would I were in good health — giá mà tôi khoẻ
 5. Phải, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là.
  boys will be boys — con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
  and that will be his son with him — hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
 6. Nhất định sẽ.
  accident will happen — tai nạn nhất định sẽ xảy ra
 7. Sẽ (tương lai).
  I know he will change his mind — tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
 8. Có thể.
  the next stop will be Hai Duong, I suppose — tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hải Dương

Chia động từ sửa

Đồng nghĩa sửa

Ngoại động từ sửa

will ngoại động từ /wəl/

 1. Tỏ ý chí; có quyết chí.
 2. Định.
  Heaven willed it — trời đã định như thế
 3. Buộc, bắt buộc.
  to will oneself — tự buộc phải
 4. (Pháp lý) Để lại bằng chúc thư.

Chia động từ sửa

Đồng nghĩa sửa

để lại bằng chúc thư

Tham khảo sửa

Tiếng Đức sửa

Động từ sửa

will

 1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của wollen
 2. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của wollen