Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗaːm˧˥ɗa̰ːm˩˧ɗaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːm˩˩ɗa̰ːm˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

đám

 1. Tập hợp gồm nhiều vật cùng loại, không theo một trật tự nhất định nhưng cùng ở vào một chỗ thành khối liền nhau. Đám cây.
  Hành khách ngồi giữa đám hành lí ngổn ngang. — Đám mây.
  Dập tắt đám cháy.
 2. Từ dùng để chỉ từng đơn vị ruộng đất không thành hình ngay ngắn. Đám ruộng khoai bên bờ suối. Đám đất hoang.
 3. Tập hợp gồm một số đông tụ họp lại một chỗ để cùng tiến hành việc gì. Đám giỗ. Đám rước. Đám cưới. Đám bạc.
 4. Đám hội, đám ma (nói tắt).
  Làng vào đám.
  Cất đám.
  Đưa đám.
 5. Tập hợp gồm một số người có cùng một nét chung nào đó. Đám bạn bè của anh ta.
 6. (Kng.) . Từ dùng để chỉ người nào đó về mặt muốn tìm hiểu để xây dựng quan hệ hôn nhân với nhau.
  đám đến hỏi, nhưng chưa nhận lời.
  Làm mối cho một đám.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa