Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤n˨˩ɣəŋ˧˧ɣəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣən˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Giới từ sửa

gần

  1. không xa

Dịch sửa

Tính từ sửa

gần

  1. không xa, ít khoảng cách giữa các điểm.

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)