Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤n˨˩ɣəŋ˧˧ɣəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣən˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Giới từ Sửa đổi

gần

  1. không xa

Dịch Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

gần

  1. không xa, ít khoảng cách giữa các điểm.

Trái nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)