Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fḭ̈ŋ˧˩˧fïn˧˩˨fɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fïŋ˧˩fḭ̈ʔŋ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

phỉnh

  1. Nói khéo cho người ta thích để lừa dối.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa