Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̰ːʔŋ˨˩ha̰ːŋ˨˨haːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːŋ˨˨ha̰ːŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hạng

  1. Tập hợp người hoặc vật cùng loại, được đánh giáxếp theo cao thấp, lớn nhỏ, tốt xấu khác nhau.
    Hạng người xấu.
    hạng nhất.
    Xếp hạng.

Tham khảo sửa