Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔ˨˩jṵ˨˨ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟu˨˨ɟṵ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

dụ

 1. Lời truyền của vua chúa cho bầy tôidân chúng.
  Vua xuống dụ.
  Chỉ dụ.
  Thánh dụ.
  Thượng dụ.

Động từ

sửa

dụ

 1. (Vua chúa) Truyền bảo bầy tôidân chúng.
  Dụ tướng sĩ.
 2. Làm cho người khác tincó lợi nghe theo, làm theo ý mình.
  Dụ địch ra hàng.
  Dụ dỗ.
  Dẫn dụ.

Tham khảo

sửa