Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓḭʔp˨˩ɓḭp˨˨ɓip˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓip˨˨ɓḭp˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

bịp

  1. Dùng những mánh khoé gian xảo để đánh lừa người khác.
    Bị chúng nó bịp mất hết tiền.
    Cờ gian bạc bịp. (tục ngữ)
    Không bịp được ai.

Tham khảo sửa