Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viə̰ʔk˨˩jiə̰k˨˨jiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viək˨˨viə̰k˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ

sửa

việc

 1. Cái phải làm hằng ngày để sinh sống và được trả công.
  đi kiếm việc
  bị mất việc
  phải nghỉ việc
 2. Cái phải coi như bổn phận của mình.
  việc học hành
  việc nhà cửa
  việc nước
  việc tòng quân
  việc cai trị
 3. Chuyện xảy ra.
  Mới về có việc chi mà động dung. (Truyện Kiều).
  Lại mang những việc tầy trời đến sau. (Truyện Kiều)
  Trót lòng gây việc chông gai. (Truyện Kiều)
 4. Chuyện lôi thôi, rắc rối.
  việc ganh đua
  việc tranh chấp
  việc cãi cọ
 5. Sự thiệt hại.
  Bão to, nhà anh có việc gì không.
 6. Sự danh từ hóa một động từ.
  việc ăn
  việc
  việc chữa bệnh
  việc chăm nom vườn tược
  việc dạy dỗ con cái

Đồng nghĩa

sửa
cái phải làm hằng ngày để sinh sống
chuyện xảy ra

Dịch

sửa
cái phải làm hằng ngày để sinh sống
chuyện xảy ra

Tham khảo

sửa