Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
toj˧˥to̰j˩˧toj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
toj˩˩to̰j˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tối

 1. (Buổi) Lúc mặt trời đã lặn.
  Chưa đến tối đã chực đi ngủ.
 2. (Thường dùng sau những tổ hợp chỉ đơn vị giờ) Một khoảng thời gian sau khi Mặt Trời lặn đến đêm.
  Bây giờ là tám giờ tối.
 3. Thiếu hay không ánh sáng.
  Phòng này tối.
  Tối lửa tắt đèn.
  Đêm hôm, lúc có thể xảy ra việc bất ngờ và đáng tiếc.
  Tối nhọ mặt người.
  Bắt đầu tối, không nhìn rõ mặt nữa.
  Tối như bưng.
  Tối đen, không nhìn thấy gì nữa như thể bị bưng mắt.
  Tối như hũ nút.
  Hoàn toàn thiếu ánh sáng.
  Nhà không có cửa sổ mới bốn giờ chiều đã tối như hũ nút.
 4. Kém thông minh.
  Nó học tối lắm.

Dịch sửa

Tính từ sửa

 1. Chỉ những hoạt động không tốt, có ý bậy bạ.
  Làm những hành động đen tối.

Tham khảo sửa