Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

do's số nhiều

  1. Dạng số nhiều của do.