Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
het˧˥ sɨk˧˥hḛt˩˧ ʂɨ̰k˩˧həːt˧˥ ʂɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
het˩˩ ʂɨk˩˩hḛt˩˧ ʂɨ̰k˩˧

Phó từSửa đổi

hết sức

  1. Đến mức cao nhất, không thể hơn được nữa.
    Cố gắng hết sức.

Tính từSửa đổi

  1. Xem phó từ.
    Điều kiện hết sức khó khăn.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi