Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
het˧˥ sɨk˧˥hḛt˩˧ ʂɨ̰k˩˧həːt˧˥ ʂɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
het˩˩ ʂɨk˩˩hḛt˩˧ ʂɨ̰k˩˧

Phó từ sửa

hết sức

  1. Đến mức cao nhất, không thể hơn được nữa.
    Cố gắng hết sức.

Tính từ sửa

  1. Xem phó từ
    Điều kiện hết sức khó khăn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa