Wiktionary:Phủ nhận chung

Wiktionary không đảm bảo giá trị pháp lý

Wiktionary là một từ điển trực tuyến với nội dung mở nhờ sự hợp tác giữa rất nhiều người, có nghĩa là một tập thể tình nguyện bao gồm các cá nhân và nhóm người cùng xây dựng một kho kiến thức chung của nhân loại. Cấu trúc của dự án cho phép bất cứ ai chỉ cần kết nối với Internet là đã có thể sửa đổi được nội dung. Vì thế, xin hiểu rằng những gì tìm được ở đây không nhất thiết là đã được những nhà chuyên môn thẩm định nhằm cung cấp cho bạn những thông tin hoàn hảo, chính xác và đáng tin cậy.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy những thông tin giá trị và chính xác từ Wiktionary; phần lớn thông tin sẽ là chính xác. Dù vậy, Wiktionary không đảm bảo giá trị pháp lý của thông tin được tìm thấy ở đây. Nội dung của bất kỳ mục từ nào đều có thể bị sửa đổi, phá hoại hoặc thay thế bởi những người không thuộc về chuyên môn.

Không có sự thẩm định chính thức

Chúng tôi luôn cố gắng chọn lọc và nêu bật những phiên bản đáng tin cậy hơn của các mục từ. Cộng đồng thành viên năng động của chúng tôi sử dụng những công cụ như Đặc biệt:Thay đổi gần đâyĐặc biệt:Trang mới để theo dõi những nội dung mới hoặc vừa thay đổi. Tuy vậy, Wiktionary không được thẩm định chéo một cách nhất quán; tuy độc giả có thể sửa các lỗi sai hoặc bắt tay thẩm định chéo một cách tự nhiên, họ không hề bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý nào khi làm như vậy và do đó tất cả các thông tin đọc được ở đây đều không được đảm bảo sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích nào hoặc hình thức sử dụng như thế nào. Thậm chí những mục từ đã được hiệu đính ở mức độ thẩm định chéo không chính thức hay đã thông qua quy trình từ trong ngày, vẫn có thể bị sửa đổi không thích hợp, có thể là ngay trước khi bạn xem chúng.

Không ai trong số những người viết mục từ, nhà hảo tâm, quản trị viên, hay những ai có liên hệ với Wiktionary dưới bất kỳ hình thức nào, phải chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện bất kỳ thông tin không chính xác hay mang tính bôi nhọ, hoặc phải chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng các thông tin trong hoặc được liên kết đến từ các trang web này.

Không có hợp đồng; giấy phép có hạn chế

Xin hãy chắc chắn là bạn hiểu rằng những thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp một cách tự do, và rằng không có bất cứ một thoả ước hay hợp đồng gì được tạo ra giữa bạn và người sở hữu cũng như người sử dụng website, người sở hữu các máy chủ chứa nó, từng cá nhân cộng tác viên của Wiktionary, các quản trị viên, bảo quản viên dự án hoặc bất cứ ai có bất kì một liên hệ gì đến dự này này hoặc các dự án anh em, để bạn có thể trực tiếp kiện họ. Bạn đang được trao một li-xăng có hạn chế để sao chép bất kì thứ gì từ website này; nó không tạo ra hoặc hàm ý bất cứ một khế ước hoặc khế ước phụ về trách nhiệm pháp lý cho phía Wiktionary hoặc bất cứ đại diện, thành viên, thành lập viên hoặc những người dùng khác.

Không có thỏa thuận hoặc thông cảm nào giữa bạn và Wiktionary liên quan đến việc sử dụng và chỉnh sửa thông tin này, theo như Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi (CC-BY-SA) và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL); không có bất kỳ ai tại Wiktionary chịu trách nhiệm cho việc có ai đó thay, sửa, điều chỉnh hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đăng nó lên Wiktionary hoặc bất kỳ dự án đi chung với Wiktionary.

Thương hiệu

Bất cứ các thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ, dấu hiệu tập thể, quyền thiết kế hoặc các quyền tương tự được đề cập, sử dụng hoặc trích dẫn trong các mục từ của từ điển Wiktionary, đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng chúng ở đây không có nghĩa là bạn có thể dùng chúng cho bất cứ mục đích nào khác cách dùng để chuyển tải thông tin y hệt hoặc tương tự với dự tính của tác giả gốc của các mục từ Wiktionary theo hệ thống các giấy phép CC-BY-SA và GFDL. Nếu không đề cập khác đi thì các trang Wiktionary và Wikimedia không được bảo trợ hoặc có liên kết với chủ nhân của các bản quyền trên và cũng do đó Wiktionary không thể cho phép bất cứ quyền sử dụng các tài liệu đã được bảo hộ. Bạn phải chấp nhận mạo hiểm khi sử dụng các tài sản vô hình như vậy hoặc tương tự như vậy.

Quyền nhân thân

Wiktionary có chứa những thông tin trong đó miêu tả một người cụ thể vẫn còn sống hoặc vừa mới qua đời. Việc sử dụng hình ảnh của các cá nhân đang còn sống hoặc vừa mới mất, trong một số bộ luật, bị luật pháp hạn chế do có liên quan đến quyền nhân thân, hoàn toàn độc lập với tình trạng bản quyền của hình ảnh đó. Trước khi sử dụng những loại nội dung này, xin hãy đảm bảo rằng luật pháp cho phép bạn sử dụng chúng theo đúng tình huống mà bạn dự định sử dụng. Bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không xâm phạm quyền nhân thân của người khác.

Các bộ luật và tính hợp pháp của nội dung

Việc xuất bản những thông tin tìm thấy tại Wiktionary có thể vi phạm luật pháp của quốc gia hoặc phạm vi tài phán của nơi bạn đang xem thông tin này. Cơ sở dữ liệu của Wiktionary được lưu trữ tại một máy chủ đặt tại tiểu bang Florida của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, và được duy trì dưới sự bảo hộ của luật pháp liên bang và địa phương. Luật pháp tại quốc gia hoặc địa phương của bạn có thể không bảo hộ hoặc cho phép những loại phát ngôn hoặc phân bổ như vậy. Wiktionary không khuyến khích sự vi phạm bất kỳ luật pháp nào; và không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự vi phạm nào như vậy, về việc bạn liên kết đến tên miền này hoặc sử dụng, tái sử dụng, hoặc tái xuất bản thông tin lưu giữ tại đây.

Không đưa ra lời khuyên chuyên môn

Nếu bạn cần lời khuyên cụ thể (ví dụ như về y tế, pháp luật, tài chính, hoặc quản lý rủi ro) xin hãy tìm một chuyên gia có bằng cấp hoặc có kiến thức về lĩnh vực đó.