Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəj˧˥tʰə̰j˩˧tʰəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəj˩˩tʰə̰j˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

thấy

 1. Nhận biết được bằng mắt nhìn.
  Trời tối chẳng thấy gì.
  Mắt thấy tai nghe.
 2. Nhận biết bằng các giác quan nói chung.
  Sờ thấy hơi nóng.
  Ngửi thấy thơm thơm.
 3. Nhận biết bằng nhận thức.
  Thấy được thế mạnh của đối phương.
  Không thấy hết khuyết điểm của mình.
 4. Cảm thấy, nhận cảm được.
  Thấy vui vui, kể hết mọi chuyện.

Tham khảo

sửa