Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ kəwŋ˧˧tʰan˧˧ kəwŋ˧˥tʰan˨˩ kəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ kəwŋ˧˥tʰajŋ˧˧ kəwŋ˧˥˧

Động từ

sửa

thành công

  1. Đạt được kết quả, mục đích như dự định; trái với thất bại.
    Thí nghiệm thành công.
    Chúc mừng thành công của hội nghị.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa