Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xi˧˧kʰi˧˥kʰi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˥xi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

khi

 1. Tên một con chữ (c, viết hoa X) của chữ cái Hi Lạp.
 2. (Thường dùng có kèm định ngữ) . Từ biểu thị thời điểm.
  Khi xưa.
  Khi nãy.
  Khi còn trẻ.
  Một miếng khi đói, bằng một gói khi no (tục ngữ).

Động từ sửa

khi

 1. (Ph.) . Khinh.

Tham khảo sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Động từ sửa

khi

 1. Dạng viết khác của khirei.