Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

dare /ˈdɛr/

 1. Sự dám làm.
 2. Sự thách thức.
  to take a dare — nhận lời thách

Ngoại động từSửa đổi

dare ngoại động từ (dared, durst; dared) /ˈdɛr/

 1. Dám, dám đương đầu với.
  he did not dare to come; he dared not come — nó không dám đến
  how dare you speak like this? — tại sao anh dám nói như vậy?
  to dare any danger — dám đương đầu với bất cứ nguy hiểm nào
 2. Thách.
  I dare you to do it — tôi thách anh làm điều đó

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi