Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ hiə̰ʔn˨˩tʰɨ̰k˨˨ hiə̰ŋ˨˨tʰɨk˨˩˨ hiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ hiən˨˨tʰɨ̰k˨˨ hiə̰n˨˨

Động từ sửa

thực hiện

  1. Làm cho trở thành cái có thật bằng hoạt động cụ thể.
    Thực hiện chủ trương của cấp trên.
  2. Làm theo trình tự, thao tác nhất định.
    Thực hiện phép tính.
    Thực hiện ca phẫu thuật phức tạp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa