Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Bắt nguồn từ từ tiếng Hán “完成”.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̤ːn˨˩ tʰa̤jŋ˨˩hwaːŋ˧˧ tʰan˧˧hwaːŋ˨˩ tʰan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˧˧ tʰajŋ˧˧

Động từ sửa

hoàn thành

  1. Làm xong xuôi đầy đủ.
    Muốn hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước, thì mỗi người chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm (Hồ Chí Minh)

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa