Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kuʔu˧˥ku˧˩˨ku˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kṵ˩˧ku˧˩kṵ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ

sửa

 1. Được dùng đã lâu và không còn nguyên như trước nữa.
  Bộ quần áo .
  Cửa hàng sách .
  Máy , nhưng còn tốt.
 2. Thuộc về quá khứ, nay không còn nữa hoặc không thích hợp nữa.
  Ăn cơm mới, nói chuyện . (tục ngữ)
  Nhà xây theo kiểu .
  Cách làm ăn từ nghìn năm nay.
 3. Vốn có từ lâu hoặc vốn quen biết từ trước.
  Về thăm quê .
  Ngựa quen đường . (tục ngữ)
  Tình xưa nghĩa .
  Ma bắt nạt ma mới. (tục ngữ)

Trái nghĩa

sửa
được dùng đã lâu
thuộc về quá khứ

Dịch

sửa
được dùng đã lâu
thuộc về quá khứ

Tham khảo

sửa