Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̰ʔ˨˩ɗɔ̰˨˨ɗɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔ˨˨ɗɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

đọ

  1. Đấu để xác định hơn kém, được thua.
    Đọ tài.
    Không đọ được với nó đâu.
    Đọ sức.

Tham khảo sửa