Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̰ʔ˨˩ɗɔ̰˨˨ɗɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔ˨˨ɗɔ̰˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

đọ

  1. Đấu để xác định hơn kém, được thua.
    Đọ tài.
    Không đọ được với nó đâu.
    Đọ sức.

Tham khảo

sửa