Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

could

 1. Bình, bi đông, ca (đựng nước).
 2. Vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ghế đẩu, ghế ngồinhà tiêu.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) nhà tù, nhà giam.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

could ngoại động từ

 1. Đóng hộp (thịt, cá, quả... ).
 2. Ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc).
 3. (Từ lóng) Đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) bỏ tù, bắt giam.

Động từSửa đổi

could could

 1. Có thể, có khả năng.
  it can not be true — điều đó không thể có thật được
 2. Có thể, được phép.
  you can go now — bây giờ anh có thể đi được
 3. Biết.
  can speak English — biết nói tiếng Anh

Tham khảoSửa đổi


Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)