Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˧ tʰe˧˥ɲɨ˧˥ tʰḛ˩˧ɲɨ˧˧ tʰe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˧˥ tʰe˩˩ɲɨ˧˥˧ tʰḛ˩˧

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

như thế trgt.

  1. Đúng như việc ấy.
    như thế mới thành đoàn kết (Hồ Chí Minh)

Dịch sửa

Tham khảo sửa