Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɨ˧˧ tʰe˧˥ɲɨ˧˥ tʰḛ˩˧ɲɨ˧˧ tʰe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɨ˧˥ tʰe˩˩ɲɨ˧˥˧ tʰḛ˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

như thế trgt.

  1. Đúng như việc ấy.
    như thế mới thành đoàn kết (Hồ Chí Minh)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi