Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧jaːw˧˥jaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ɟaːw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 
dao

dao

  1. Đồ dùng bằng théplưỡi sắc, dùng để cắt, chém, chặt, băm, xén...
    Dao năng liếc thì sắc, người năng chào thì quen. (tục ngữ),.
    Chơi dao có ngày đứt tay. (tục ngữ)
  2. Một thứ ngọc quí.
    Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao (Truyện Kiều)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi