Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəw˧˧ɗəw˧˥ɗəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəw˧˥ɗəw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

đâu trgt.

 1. chỗ nào.
  Sa đâu ấm đấy. (tục ngữ)
  Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. (tục ngữ)
 2. Khắp nơi.
  Đâu cũng có người tốt.
 3. Hình như.
  Nghe đâu anh ấy sẽ về.
 4. Như thế nào.
  Lòng đâu sẵn mối thương tâm (Truyện Kiều)
 5. nơi nào đó.
  Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần (Truyện Kiều)
 6. Bỗng chốc.
  Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay (Truyện Kiều)
 7. Không thể.
  Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ (Truyện Kiều)
 8. Không phải.
  Nó có đánh vỡ bát đâu.
 9. Không còn.
  Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối (Thế Lữ)

Trợ từ sửa

đâu

 1. Từ đặt ở cuối câu để chỉ một ý phủ định.
  Tôi không ăn đâu.
  Nó chẳng biết đâu.
  Thật vàng, chẳng phải thau đâu. (ca dao)

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đâu

 1. củ nâu.
 2. màu nâu.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên