Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəm˧˥ zɨt˧˥ʨə̰m˩˧ jɨ̰k˩˧ʨəm˧˥ jɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəm˩˩ ɟɨt˩˩ʨə̰m˩˧ ɟɨ̰t˩˧

Động từ

sửa

chấm dứt

  1. Làm cho ngừng hẳn lại; kết thúc.
    Chấm dứt cuộc cãi cọ.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa