Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuəŋ˨˩ʨuəŋ˨˨ʨuəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuəŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chuộng

  1. Thích dùng hơn thứ khác.
    Chuộng hàng ngoại.
    Chuộng hình thức.
    Chuộng lạ ham thanh. (tục ngữ)
    Chuộng nghĩa khinh tài. (tục ngữ)

Tham khảo sửa