Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ ajŋ˧˧tiə̰ŋ˩˧ an˧˥tiəŋ˧˥ an˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ ajŋ˧˥tiə̰ŋ˩˧ ajŋ˧˥˧

Danh từ riêng sửa

tiếng Anh

  1. Ngôn ngữ bắt đầunước Anhhiện nay được nói như tiếng mẹ đẻkhắp nơi: Anh, Hoa Kỳ, Úc (Australia), New Zealand (Tân Tây Lan), Canada (Gia Nã Đại), Ireland (Ái Nhĩ Lan), Jamaica, và Bermuda, và dùng như tiếng thứ hai trong nhiều nước khác.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa