Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ kwaːn˧˧liəŋ˧˥ kwaːŋ˧˥liəŋ˧˧ waːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ kwaːn˧˥liən˧˥˧ kwaːn˧˥˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

liên quan

  1. quan hệ dính dáng đến nhau.
    Hai chuyện có liên quan đến nhau .
    Cuộc họp chỉ mời những người có liên quan.
    Những điều đó chả liên quan gì đến tôi.
    Các thành phần liên quan.

Dịch sửa

Tham khảo sửa