Tiếng AnhSửa đổi

Trợ động từSửa đổi

shalt thời tương lai

  1. Động từ shall chia ở ngôi thứ hai số ít.