lối trình bày

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
loj˧˥ ʨï̤ŋ˨˩ ɓa̤j˨˩lo̰j˩˧ tʂïn˧˧ ɓaj˧˧loj˧˥ tʂɨn˨˩ ɓaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
loj˩˩ tʂïŋ˧˧ ɓaj˧˧lo̰j˩˧ tʂïŋ˧˧ ɓaj˧˧

Danh từSửa đổi

lối trình bày

  1. hình thức trong cách nói trình bày của động từ.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi