Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwŋ˨˩ tɨ̤˨˩ɗə̰wŋ˨˨˧˧ɗəwŋ˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˨˨˧˧ɗə̰wŋ˨˨˧˧

Danh từ sửa

động từ

  1. Từ chuyên biểu thị hành động, trạng thái hay quá trình, thường dùng làm vị ngữ trong câu.
    "Đi", "ăn", "học tập", "phát triển" đều là động từ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Động từ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam