Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

động từ: cái từ mà biểu đạt sự hoạt động

DịchSửa đổi