Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

động từ: từ biểu đạt sự hoạt động.

DịchSửa đổi