Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈdɑːn/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

don /ˈdɑːn/

  1. Đông (tước hiệu Tây-ban-nha).
    Don Quixote — Đông-Ky-sốt
  2. Người quý tộc Tây-ban-nha; người Tây-ban-nha.
  3. Người ưu tú, người lỗi lạc (về một cái gì).
  4. Cán bộ giảng dạy; uỷ viên lãnh đạo; hiệu trưởng (trường đại học).

Ngoại động từ

sửa

don ngoại động từ /ˈdɑːn/

  1. Mặc (quần áo).

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa