Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəj˧˧ɗəj˧˥ɗəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəj˧˥ɗəj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Đại từ sửa

đây

 1. Người, sự vật, địa điểmngay vị trí người nói, hoặc thời điểm lúc đang nói; trái với kia, đấy, đó.
  đây.
  Nơi đây.
  Đây là bạn của tôi.
  Hai năm trước đây.
  Chấm dứt từ đây.
 2. Từ tự xưng.
  Ai sợ chứ đây đâu có sợ.
 3. Trt.
 4. Từ nhấn mạnh thêm về tính cụ thể của người, điều được nói đến.
  Chính hắn đây.
  Chỗ này đây.
 5. Từ nhấn mạnh sự băn khoăn, dùng để tự hỏi.
  Biết làm gì đây.
  Biết nói với ai đâỷ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

đây

 1. tốt.
  đây
  sống tốt
 2. đẹp.
 3. khỏi.
 4. hẳn, .
 5. .
 6. phải.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên