Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
het˧˥hḛt˩˧həːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
het˩˩hḛt˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hết

 • Xem dưới đây

Phó từ sửa

hết trgt.

 1. Không còn gì.
  Hết tiền rồi.
  Hết mưa.
  Rẽ cho thưa hết một lời đã nao (Truyện Kiều)
 2. Xong hẳn.
  Đã làm hết việc
 3. Tất cả.
  Đưa bao nhiêu tiền cũng tiêu hết
 4. Trọn vẹn.
  Làm hết phận sự
 5. Cuối cùng.
  Sau hết ai cũng đồng ý.
 6. Trt Từ đặt ở cuối câu để tỏ ý phủ định.
  Tôi không đi đâu.
  Không còn nói gì hết.

Dịch sửa

Tham khảo sửa