Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ːj˧˩˧kəːj˧˩˨kəːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəːj˧˩kə̰ːʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cởi

 1. (Cn. cổi) .
 2. Gỡ ra.
  Cởi trói.
  Cởi nút
 3. Bỏ quần áo đang mặc ra.
  Yêu nhau cởi áo cho nhau
 4. Mở ra.
  Được lời như cởi tấm lòng (Truyện Kiều)

Tham khảo sửa