Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̤j˨˩naj˧˧naj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naj˧˧
  TP.Hồ Chí Minh

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

này

 1. Từ ban nãy đến bây giờ.

Đại từ

sửa

này

 1. Nói người hoặc vậtgần.
  Này là em ruột, này là em dâu (Truyện Kiều)
 2. Từ đặt sau một danh từ để chỉ thời gian hiện tại, người hoặc sự vật ở gần chỗ mình đương đứng, người hoặc sự vật mình đang nói đến.
  Giờ phút này.
  Anh này.
  Ngọn núi này.
  Việc này.

Thán từ

sửa

này

 1. Đặt ở đầu hoặc cuối câu để nhấn mạnh đến sự việc trước mắt.
  Này, đọc đi!.
  Ăn đi này!

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa