Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵ˧˩˧ ɗḭ̈ʔŋ˨˩fu˧˩˨ ɗḭ̈n˨˨fu˨˩˦ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˧˩ ɗïŋ˨˨fu˧˩ ɗḭ̈ŋ˨˨fṵʔ˧˩ ɗḭ̈ŋ˨˨

Động từ

sửa

phủ định

  1. Bác bỏ, không được công nhận.
    Phủ định ý kiến của chủ toạ.
    Không ai có thể phủ định được điều đó.

Tham khảo

sửa