Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təŋ˧˧ ɓəwk˧˥təŋ˧˥ ɓə̰wk˩˧təŋ˧˧ ɓəwk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təŋ˧˥ ɓəwk˩˩təŋ˧˥˧ ɓə̰wk˩˧

Tính từ

sửa

tâng bốc

  1. Nói tốt, nói hay quá mức để đề cao một người ngay trước mặt người đó.
    Tâng bốc thủ trưởng quá lời.
    Tâng bốc lên tận mây xanh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa