Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰ʔn˨˩tə̰ŋ˨˨təŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tən˨˨tə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Giới từ sửa

tận

  1. giới hạn cuối cùng.
    Ra đón tận cửa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa