Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥ ɲət˧˥ŋoj˧˥ tʰɨ̰˩˧ ɲə̰k˩˧ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋoj˧˥ tʰɨ˩˩ ɲət˩˩ŋoj˧˥˧ tʰɨ̰˩˧ ɲə̰t˩˧

Danh từ Sửa đổi

ngôi thứ nhất

  1. (Ngữ pháp) Danh từ ngữ pháp chỉ người nói.

Từ liên hệ Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi