Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥ ɲət˧˥ŋoj˧˥ tʰɨ̰˩˧ ɲə̰k˩˧ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋoj˧˥ tʰɨ˩˩ ɲət˩˩ŋoj˧˥˧ tʰɨ̰˩˧ ɲə̰t˩˧

Danh từ sửa

ngôi thứ nhất

  1. (Ngữ pháp) Danh từ ngữ pháp chỉ người nói.

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa