Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋi˧˧ vən˧˥ŋi˧˥ jə̰ŋ˩˧ŋi˧˧ jəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋi˧˥ vən˩˩ŋi˧˥˧ və̰n˩˧

Từ nguyên sửa

Nghi: ngờ vực; vấn: hỏi

Tính từ sửa

nghi vấn

  1. Còn đáng ngờ chưa tin được.
    Giải quyết một điều nghi vấn theo cách võ đoán (Dương Quảng Hàm)

Tham khảo sửa