Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miʔi˧˥mi˧˩˨mi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mḭ˩˧mi˧˩mḭ˨˨

Từ đồng âm sửa

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

châu Mỹ
Từ Hán-Việt 美利加 (Mỹ Lợi Gia), từ America.
Hoa Kỳ
Từ Hán-Việt 亞美利加 (A Mỹ Lợi Gia).

Địa danh sửa

Mỹ,

  1. Xem châu Mỹ
  2. Xem Hoa Kỳ

Tính từ sửa

Mỹ,

  1. Xem châu Mỹ
  2. Xem Hoa Kỳ

Từ liên hệ sửa