Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miʔi˧˥mi˧˩˨mi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mḭ˩˧mi˧˩mḭ˨˨

Từ đồng âmSửa đổi

Từ tương tựSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

châu Mỹ
Từ Hán-Việt 美利加 (Mỹ Lợi Gia), từ America.
Hoa Kỳ
Từ Hán-Việt 亞美利加 (A Mỹ Lợi Gia).

Địa danhSửa đổi

Mỹ,

  1. Xem châu Mỹ.
  2. Xem Hoa Kỳ.

Tính từSửa đổi

Mỹ,

  1. Xem châu Mỹ.
  2. Xem Hoa Kỳ.

Từ liên hệSửa đổi