Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭʔw˨˩ʨḭw˨˨ʨiw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiw˨˨ʨḭw˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ Sửa đổi

chịu

 1. Bằng lòng, ưng thuận.
  Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ không chịu mất nước (Hồ Chí Minh)
 2. Đành nhận, không thể khác được.
  Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương (Truyện Kiều)
 3. Nhận là không thể làm được.
  Bài toán khó thế thì xin chịu
 4. Chưa trả được nợ.
  Túng quá chưa trả được nợ, xin chịu
 5. Tiếp nhận một tác động bên ngoài.
  Ông cụ tài chịu rét
 6. Thừa nhậnkém người khác.
  Chịu anh là người biết nhiều chuyện
 7. Cố gắng làm một việc đòi hỏi tốn công.
  Cháu nó cũng chịu đọc sách.
 8. Trgt. Chưa trả ngay được.
  Đón bà hàng gạo mà đong chịu (Nguyên Hồng).

Tham khảo Sửa đổi