Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ːʔt˨˩ ɓɔ̰˧˩˧ɣa̰ːk˨˨ ɓɔ˧˩˨ɣaːk˨˩˨ ɓɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaːt˨˨ ɓɔ˧˩ɣa̰ːt˨˨ ɓɔ˧˩ɣa̰ːt˨˨ ɓɔ̰ʔ˧˩

Động từ sửa

gạt bỏ

  1. Không đếm xỉa đến.
    Gạt bỏ ý kiến.
  2. Loại trừ ra.
    Gạt bỏ những phần tử xấu.

Tham khảo sửa