Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ ɲaw˧˧ɗa̰n˩˧ ɲaw˧˥ɗan˧˥ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ ɲaw˧˥ɗa̰jŋ˩˧ ɲaw˧˥˧

Động từ Sửa đổi

đánh nhau

  1. Làm nhau bị đau đớn bằng cách đấm vào nhau; chiến đấu.
    Hai nước đánh nhau.
  2. Cạnh tranh với cường độ có thể dẫn tới bạo lực.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

làm nhau bị đau