Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔ̤˨˩ɗɔ˧˧ɗɔ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đò

  1. Thuyền nhỏ chở khách trên sông nước.
    Chèo đò qua sông.

Tham khảo sửa