Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ʔk˨˩ma̰k˨˨mak˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mak˨˨ma̰k˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mặc

 1. Quần áo.
  Người rất quan tâm đến cái ăn, cái.
  , cái ở của bộ đội (Trường Chinh)

Động từ sửa

mặc

 1. Che thân bằng quần áo.
  Đi với ma mặc áo giấy. (tục ngữ)
  Lo ăn lo mặc suốt ngày tháng (Tản Đà)
 2. Không chú ý đến.
  Ai khen cũng mặc, ai cười mặc ai. (tục ngữ)
 3. Tùy người ta.
  Con ai mặc nấy, can gì đa mang (QÂTK
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của QÂTK, thêm nó vào danh sách này.
  )

Dịch sửa

Tham khảo sửa