Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔj˨˩ ʨə̰ːʔ˨˩no̰j˨˨ tʂə̰ː˨˨noj˨˩˨ tʂəː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˨˨ tʂəː˨˨no̰j˨˨ tʂə̰ː˨˨

Động từSửa đổi

nội trợ

  1. Lo liệu mọi việc hằng ngày trong sinh hoạt gia đình. Công việc nội trợ.

Tham khảoSửa đổi